Försvarsmaktens Veterankort

Hej F 21 Veteraner, 

Vänder mig i första hand till er som har Veterankort där giltighetstiden gått ut eller håller på att löpa ut och som vill ansöka om ett nytt Veterankort. 

De nya Veterankorten har ingen avgränsad giltighetstid. En del av er har Veterankort som löper ut nu under 2019, andra som löper ut först under 2022.

För att söka ett nytt Veterankort kan ni gå in på Veterankortets hemsida, www.veterankort.se eller Försvarmakten, www.forsvarsmakten.se  (> under Anhöriga och veteraner> För veteraner> Veterankort), på båda hemsidorna finns länk för att beställa Veterankort, (där kan ni också läsa vidare om hur ni beställer Veterankort). Vid själva ansökan skapar du ”en profil” i ”Mitt Försvarsmakten” via den länk som finns (både på Veterankortets hemsida  och Försvarsmaktens hemsida) samtidigt med ansökan väljer du också vilket förband du vill tillhöra. (Det nya sättet att söka Vetrankort gäller sedan den 1 juli 2017, det är inte som tidigare att ni ska skicka ansökan till veteranhandläggare på det förband ni vill tillhöra). Ni som har Veterankort sedan tidigare är redan godkända, men leveranstiden av veterankortet varierar och det kan dröja upp till två månader. 

Veterankortet administreras av Svenska soldathemsförbundet på uppdrag av Försvarsmakten, Veterankortet är fyllt med diverse förmåner och rabatter och allt det hittar ni på Vetrankortets hemsida, www.veterankort.se

F 21-hälsningar

Gun Tjärner

Uppdaterad 2020-10-28 - KÖ