Våra E-postadresser

(Sidan ska kompletteras med fler detaljer om vår hantering av era data i medlemsregistret)

Hej medlem.

Det har dykt upp oväntade fel i G-mail som gör att
vi kanske byter till ett annat E-postsystem.

Målet är att vår E-post ska vara igång i mycket god tid innan höstmötet 2018.

Nu har Kamratföreningen en E-postadress:  kamratforeningenf21 direkt följt av snabel-a och därefter gmail.com

Vi startar nu grupputskick via E-post. Utskicken kommer främst att användas för kallelser/inbjudan till våra möten.

Vi har att ta hänsyn till nya datalagen som träder i kraft 25 maj 2018. För oss handlar det om att vi har ett medlemsregister med namn, personnummer, adress och E-postadress som ska skötas på riktigt sätt.

Vi har tillgång till 366 av alla ca 810 medlemmarnas E-postadresser, och vi fortsätter att samla adresser ifall man vill få tillgång till våra utskick.

Och för medlemmar gäller att de ska veta att de har ett avtal med oss och att de samtycker med oss om att vi får använda uppgifterna till sitt ändamål, i det här fallet E-postutskick till medlemmarna.

Medlemmarna har själva anmält sig till E-postlistan och när medlemmen inte vill vara med längre så tas han/hon bort från listan.

Medlemsregistret är en separat Excelfil som sekreteraren använder och E-postadresserna är inmatade i kontaktlistan, adressboken i Kamratföreningens G-mail.

Sekreterare Marie Nilsson Lundberg (som kommer att ansvara för G-mailen) och medlem Krister Öhman har arbetat fram förbättringen med att öppna ett föreningsmejl, inhämta E-postadresser, ta fram en adressbok. Utmaningen är nu att få igång en fungerande adressbok för att sända ut information, kallelser och inbjudningar.


Vi har hittills gort två medlemsutskick i vår, den 11/3 samt 26/3, till de adresser vi har registrearade. Ett stort antal mail kommer inte fram, troligen stängt konto eller att vi har fel mailadress.

Har du inte fått något utskick men vill ha det, så E-posta  

 

 

Här nedanför fanns tidigare en lista på våra e-postadresser.

Listan är nu borttagen för gott.


Kamratföreningens medlemmar kan drabbas av skräpmail liknande det här nedan. Det är ju som alla förstår bara skräp. Radera direkt!


Avsändare: Beaty ndong                      

Hej,

Jag kom över din e-postadress på (kamratföreningens hemsidesadress) och jag vill att vi ska vara vänner. Jag har något viktigt att diskutera med dig.

Skål,
Dushel

Uppdaterad 2018-05-21 - KÖ