Aktiviteter

Föreningen har regelmässigt årssammanträde under mars/april månad samt ett medlemsmöte under hösten.

Föreningen deltar med representanter i möten med "Kamratföreningarnas samordningsenhet" i Boden.

Många i föreningen ägnar sig åt skapandet och driften av Flygmuseet F 21. Där samlas man kl 09.00 på torsdagarna, utom under sommaröppet-perioden då museet har öppet alla dagar utom måndagar. På tisdagskvällarna pågår renovering av fordon inne på F 21 område, mest räddningsfordon. Länk till Flygmuseet F 21:s hemsida.

En snabblista på F 21 verksamhet under 2016.

Härnedan finns våra kommande aktiviteter:


2018

Verksamhet - Kamratföreningen och F 21
Fredag 21 sepember

Veteranceremoni på F 21 under förmiddagen.
Fika, visning av Soldathemmet, föreläsning av Lars Gyllenhaal och veteranceremoni.
Läs inbjudan för detaljer.

Torsdag 15 november Kamratföreningen F 21 höstmöte. Platser: Filmsalen och därefter mässen
Läs inbjudan

Andras verksamheter som vi deltar i eller är inbjudna till

2018
Inbjudan till andras verksamheter
Onsdag 17 oktober Inbjudan till studiebesök vid Bodens Kraftvärmeverk. Max 15 besökare. Läs inbjudan
Söndag 21 oktober Försvarsutbildarna Norrbotten inbjuder till Försvarsinformation på F 21.
En aktuell och intressant information.

Plats: Gamla matsalen, byggnad 65.

Läs inbjudan

Här finns protokollen från Kamratföreningens möten

Här finns passerade aktiviteter

Uppdaterad 2018-09-19 - KÖ