Aktiviteter

Föreningen har regelmässigt årssammanträde under mars/april månad samt ett medlemsmöte under hösten.

Föreningen deltar med representanter i möten med "Kamratföreningarnas samordningsenhet" i Boden.

Många i föreningen ägnar sig åt skapandet och driften av Flygmuseet F 21. Där samlas man kl 09.00 på torsdagarna, utom under sommaröppet-perioden. På tisdagskvällarna pågår renovering av fordon inne på F 21 område, mest räddningsfordon.

En snabblista på F 21 verksamhet under 2016.

Härnedan brukar det finnas aktiviteter, men just nu är det lungt. Men vem vet?


2018

Verksamhet - Kamratföreningen och F 21
Hösten 2018 Så väntar vi på höstmötet, troligen i början på september
Fredag 21 sepember

Veteranceremoni på F 21 under förmiddagen. Mera info kommer senare

Andras verksamheter som vi deltar i eller är inbjudna till

2018
Inbjudan till andras verksamheter
Onsdag 4 juli

Skonerten HMS Falken besöker Luleå onsdag 4 juli. Beräknad förtöjning är kl. 10.00 i Södra Hamn.  

HMS Falken är ett av marinens övningsfartyg som utbildar framför allt blivande officerare i marinen i sjömanskap och praktisk navigation.

HMS Falken håller "Open ship" mellan kl 14 och 16, då kan allmänheten komma ombord och titta på fartyget och ställa frågor. 

27 juli - 6 augusti

Veteranmarschen” www.veteranmarschen.se  stöds av Försvarsmakten och genomförs mellan 27 juli-6 aug från Skellefteå – Treriksröset. Veteranmarschen är en manifestation för att uppmärksamma och hedra Sveriges alla civila och militära veteraner. 

Härnedan några uppgifter som kanske inte är verifierade ännu:

Det kommer uppmärksammas i Luleå i stadsparken under söndagen den 29 juli med Luleå kommun m.m. och där bl.a. F 21 kommer att stödja med kasernboende och aktiviteter, t.ex. guidning vid museet söndag kväll.

Mera info kommer senare.

Här finns protokollen från Kamratföreningens möten

Här finns passerade aktiviteter

Uppdaterad 2018-07-03 - KÖ